Vær den bedste udgave af dig selv!

– For dig selv og for andre…

Har du svært ved at overskue dagligdagens udfordringer?

Gør måske mange ting fordi du synes du skal, bør, kan?

Sætter du dine egne behov på (uendelig) pause, for at gøre noget godt for andre?

Og mangler så overskud til at gøre de ting der fylder dig op og giver energi?

Bekymrer du dig og bebrejder dig selv for ikke at slå til?

Synes du ikke du bliver værdsat nok for den indsats du gør?

Føler du dig “ude af trit” med den du er – dine inderste værdier?

Oplever du lidt for ofte uro i krop og sind – har måske tegn på stress eller angst?

 

Vil du være bedre til, at mærke hvad du har brug for og hvad du føler?

Ønsker du mere ro, nærvær og glæde i din dagligdag?

Har du brug for, at udfordre negative tanker om dig selv?

Og finde din indre styrke og handlekraft?

Så du oprigtigt kan være der – både for dig selv og for andre!

Og være den bedste udgave af dig selv!

 

  • SÅ KAN JEG HJÆLPE DIG!

Jeg kan lære dig, at blive mere opmærksom på din krop, så du bliver bedre til at lytte til kroppens stemme og til at tage den alvorligt. Og give dig enkle og konkrete redskaber, som gør det lettere for dig, ikke at lade dig styre af bekymrede tanker eller udelukkende fokusere på andre menneskers ønsker, forventninger og behov. Redskaber der sætter dig i stand til, at mærke dine egne behov og følelser, og tillader dem blive en del af det fundament du træffer beslutninger ud fra. Redskaber der gør dig bedre i stand til at tage vare på dig selv, og handle på måder der øger din ro, dit nærvær og din trivsel både når du er alene og når du er sammen med andre.

Ved at lytte til kroppen kan du blive bedre til at prioritere og træffe de bedste valg for dig og dem du holder af. Du bliver bedre rustet til, at leve ud fra dine inderste værdier og får mere overskud. Den glæde og ro du opnår ved også at lytte til dig selv og tage dig selv alvorligt, smitter af på dine omgivelser og giver andre mennesker en oplevelse af, at du er oprigtigt tilstede for dem og med dem. Ved at være den du er, og tage vare på dig selv, lærer du de vigtige personer i dit liv, at gøre det samme. Du viser vejen til at leve på en måde der giver mening, uden det går ud over nogen, men tværtimod på en måde hvor vi virkelig er der for hinanden og beriger hinanden.

En måde at genvinde det kropslige nærvær på og genfinde gemte sider af os selv, er gennem psykomotorisk terapi. I terapien trænes din kropsbevidsthed. Du opnår selvindsigt og større velbehag. Der er tid til fordybelse. Der er ro og opmærksomhed til kroppen.

 

Du opfordres til, at mærke og fortolke din krops signaler, og sætte ord på dine oplevelser.

Du træner dét, at genkende dine handlemønstre og tankemønstre. F.eks. i forbindelse med udfordrende situationer, hvor du oplever stress, angst, uro eller lignende.

Du får mulighed for, i et trygt rum, at undersøge dine kropslige reaktioner og eksperimentere med nye handlemåder.

Du får konkrete redskaber til at håndtere de udfordringer du møder i din dagligdag.

 

Den psykomotoriske terapi tager udgangspunkt i, at vi møder og erfarer verden med kroppen, med vore sanser, og kroppen er et udtryk for, hvem vi er. Vi ser, hører, smager og lugter. Vi mærker berøring, varme, kulde, sult. Oplever bevægelse af leddene, spænding i musklerne, registrerer åndedræt, hjerterytme, smerte. Vi oplever glæde, vrede, sorg… Alt sammen i kraft af sanseceller, overalt i kroppen, der sender besked til vores hjerne om vores tilstand, følelser og behov. Vi handler og agerer i verden ud fra vores sansninger og den betydning vi tillægger dem.

Mærker vi uro i maven kan vi forstå det som sult, nervøsitet, maveonde eller andet. Fortolker vi uroen som sult, søger vi måske at få noget at spise. Mærker vi spænding i muskulaturen kan vi forstå det som styrke, som forberedelse til en udfordring, som vrede eller måske lægger vi slet ikke mærke til spændingstilstanden. Mærker vi lethed i kroppen kan vi måske forstå det som glæde, eller en oplevelse af ikke at have fodfæste. Måden vi fortolker og forstår vores sansninger på afgør hvordan vi handler eller ikke handler i verden.

For at træffe valg der øger vores trivsel er det vigtigt, at vi er i god kontakt med vores krop. Oplevelser fra tidligere perioder i vores liv, hvor det har været nødvendigt, at undertrykke kroppens signaler, og lægge bånd på væsentlige sider af os selv kan let få os til at overhører de signaler, kroppen sender. Det samme kan en travl hverdag!