Bliv bedre til at mærke hvad du har brug for
Find ro og nærvær
Brug din indre styrke og handlekraft

Jeg tilbyder

KROPSTERAPI

Nervesystemet reguleres og du øger din bevidsthed om krop, tanker, følelser og reaktionsmønstre

Læs mere...

AFSPÆNDING

Afspænding giver ro i kroppen og tankerne, og medvirker til at mindske symptomer på stress, angst og uro

Læs mere...

MINDFULNESS

Mindfulness øger din evne til, at være tilstede i nuet og din evne til at rumme følelser, tanker og kropslige fornemmelser

Læs mere...

Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut, psykoterapeut og voksenunderviser. Desuden har jeg efteruddannelse indenfor bl.a. mindful moving, mindfulness baseret kognitiv terapi, kropslæsning og personlighedsstrukturer, samt stresshåndtering.

Jeg arbejder med udgangspunkt i en kombineret kropslig og kognitiv tilgang, hvor kropsbevidsthedstræning er det centrale element.

Mine kompetencer dækker bredt over individuel kropsbehandling, afspænding, opmærksomhedsøvelser, og mindfulness, samt mindful moving og psykomotorisk bevægelsesundervisning. Desuden har jeg stor erfaring med motiverende, coachende og terapeutiske samtaler.

Siden 1999 har jeg arbejdet udviklingsorienteret med mennesker i alle aldersgrupper og med mange forskellige, og ofte komplekse problemstillinger – psykiske/psykiatriske lidelser, fysiske symptomer og misbrugsrelaterede problematikker.

Jeg har erfaring fra bl.a. socialpsykiatrien og familiebehandlingsområdet, fra beskæftigelsesområdet og ældre-handicapområdet, og privat praksis. Særligt stor erfaring og interesse har jeg i lavt selvværd, stress- og angsthåndtering, samt udvikling af personlige og sociale kompetencer, ud fra kropslige metoder.